Fit app je desktopová aplikácia, ktorá bola vytvorená ešte v roku 2000, a slúži ako podpora pre výživového poradcu pri poradenstve v oblasti zdravej výživy.Čo bolo našou úlohou ?

Rozšírenie možností aplikácie, zrýchlenie práce s programom a celkové prepracovanie, ktoré umožní využívať aplikáciu efektívnejšie.Aké bolo naše riešenie?

Návrh komplexnej aplikácie v jazyku Java, ktorá obsahovala časti starej aplikácie a využívala algoritmizáciu výpočtov bazálnych výdajov energií, aktivít a spotreby energie jednotlivých pacientov. Pridanie možnosti vytvárania šablón s univerzálnymi jedálnymi lístkami, ktoré vie výživový poradca priraďovať a jednotlivo upravovať.

Layer diagram


Čo získal náš klient ?


Výživový poradca pomocou tejto aplikácie môže pracovať efektívnejšie a dokáže vybaviť viacerých klientov.

Vďaka jednoduchému exportu z programu, je schopný dať klientom všetky dôležité informácie po pár kliknutiach.

Automatizácia procesov pri vytváraní jednotlivých aktivít a jedálničkov, pomocou predpripravených šablón