Spoločnosť JMG SKI Travel, s.r.o. je cestovná agentúra, ktorá v spolupráci so Zdravotnou poisťovňou Ministerstva vnútra ČR organizujú liečebno ozdravné pobyty vo Vysokých Tatrách. Stránka loptatry.cz je informačnou stránkou pre detských účastníkov liečebno ozdravných pobytov a ich rodičov.Čo bolo našou úlohou ?

Vytvorenie webovovej stránky poskytujúcej rodičom všetky dôležité informácie o liečebno ozdravných pobytoch ich detí v Tatrách. Účelom stránky malo byť informovanie rodičov o turnusoch pred pobytmi ale aj počas nich. Ďalšou súčasťou stránky mala byť fotogaléria umožňujúca rodičom prezerať fotografie z jednotlivých turnusov.Aké bolo naše riešenie?

Tvorba základného rozhrania s informáciami o pobytoch.Tvorba animatorského admin rozhrania na vytváranie fotogalérií a denníkov z jednotlivých turnusov s popisom denních aktivít.Pridanie rozhrania pre rodičov, s prístupom k vytvoreným fotogalériam a denníkom.Čo získal náš klient ?


Prehľadnejšie a aktuálnejšie informácie pre rodičov

Zníženie komunikačnej záťaže animátorov zo strany rodičov o 60%

Nový responzívny dizajn, ktorý sa prispôsobí zariadeniu